• en
 • sv
 • En gammal debatt i ny skepnad – från Vietnamkriget till händelseutvecklingen i Iran

  Under de senaste fem decennierna har dynamiken i opinionsbildning förändrats – där teknikutvecklingen haft en betydande roll. I många frågor där staten tidigare hade tolkningsföreträde, har idag civilsamhället övertaget. Detta har haft, och kommer fortsätta att ha, långtgående konsekvenser för hur vi ska tolka och förstå vår omvärld. Grundidéerna i politiska och normativa perspektiv har nödvändigtvis inte förändrats över tid, däremot har dynamiken i hur de sprids och utövas iklätts en annan skepnad.

  Från 1950- till 1960-talet ökade antalet hushåll i Europa och USA som ägde en teveapparat från 9 till 93 procent. Televisionens utbredning medförde en hård konkurrens mellan tevekanalerna att vara först med att visa både spännande, dramatiskt och tilldragande material. I kampen om tittarsiffor och genomslagskraft tevesändes för första gången en väpnad konflikt – Vietnamkriget. I USA gav tevesändningarna upphov till en enorm opinionssplittring – i en nation som tidigare sett stor stolthet i sin enighet. Opinionssplittringen spred sig sedermera till Europa. Genom tevesändningarna kunde tittare komma närmare en verklighet de inte upplevt tidigare – de kunde känna empati för samtliga parter i konflikten vilket öppnade dörrar till nya åsikter och perspektiv på händelseutvecklingen. Efter konfliktens slut rådde enighet bland stats- och regeringschefer i västvärlden att tevesändningarna var ett stort misstag då det medförde förlust av kontroll för statens tolkningsföreträde – vilket för de kommande decennierna kom att bli kutym.

  I juni 2007 lanserades Iphone på marknaden – en ny och lättillgänglig teknologi likt teveapparaten. År 2017 beräknades 2,8 miljarder människor äga en smartphone. En siffra som 2021 beräknas stiga till 3,4 miljarder. Med 2,8 miljarder smartphoneinnehavare, med möjlighet att fotografera, spela in video och publicera text på internet och i sociala medier, kan vi se samma offensiva opinionsbildningsdynamik som på 70-talet – men utan statens eller teveproducenters inflytande. Ett utav de första och kanske mest talande exemplen är arabiska våren som inleddes 2010. Många menar att den arabiska våren aldrig hade kommit till stånd utan sociala medier. Med hjälp av smartphones, Facebook och Twitter kunde människor i Egypten, Tunisien, Libyen och Jemen komma i kontakt med varandra och således samordna protester och aktioner. Spridningen i sociala medier innebar samtidigt att resten av världen än en gång kom nära en verklighet de inte upplevt tidigare.

  Det finns andra exempel på händelser de senaste decenniet där smartphones och sociala medier bidragit till omfattande opinionsbildning då sociala medier blivit en del av människors vardag och verklighet världen över. Exempel på några sådana händelser är: inbördeskriget i Syrien (2011-), valet i Egypten (2012), Wikileaks och Edward Snowden (2013), Ebolautbrottet i Västafrika (2014), flyktingkrisen i Europa (2015), framröstningen av Brexit i Storbritannien (2016), Me too-rörelsen (2017), krisen i Venezuela (2018), protesterna i Hong Kong (2019) och senast – likvideringen av den iranska generalen Qasem Soleimani (2020).

  Händelserna i Iran har genererat omfattande diskussioner världen över, där sociala medier än en gång är den primära budbäraren. Framträdande frågor i den socialdigitala debatten är om likvideringen av Soleimani leder till fullskaligt krig? Ekonomisk kollaps i Iran? Kommer dynamiken kring kärnenergiavtalet med Iran leda till nukleär upptrappning? Det vi vet idag är en, av Iran, utlovad vedergällning.

  Grundidéerna i politiska och normativa perspektiv har nödvändigtvis inte förändrats över tid, däremot har dynamiken i hur de sprids och utövas iklätts en annan skepnad. Oavsett vad effekterna av händelserna i Iran må bli är vi säkra på en sak – den offensiva och omfattande opinionsbildning som sociala medier och smartphoneteknologin bidragit med är här för att stanna. Samtidigt är konflikter och kriser inte de enda scenarier som genererar en offensiv opinionsbildning i sociala medier, utan vi ser samma dynamik i både civilsamhälle och näringsliv med smutskastningskampanjer, mediedrev och ryktesspridning kring individer, företag och varumärken. Med ett snabbt och varaktigt växande antal smartphone- och sociala mediaanvändare har alla former av aktörer förmågan att framföra, bilda och sprida opinion inom sina intresseområden. Det är vi  som idag och framgent dikterar villkoren för konsekvenser och efterverkningar av händelser i vår omvärld.

   

  Vårt analysteam arbetar bland annat med omvärldsbevakning och resiliensanalyser. Är ert företag i behov av de här tjänsterna eller önskar veta mer kontakta då oss gärna på analys@2secure.se.