• en
 • sv
 • Checklista för tryggare rekrytering

   

  Vi har utfört bakgrundskontroller på 2Secure sedan 2007 och har fram till dagens datum utfört cirka 20 000 bakgrundskontroller. Under den här tiden har våra kunder efterfrågat råd kring hur de kan arbeta på sitt företag kring de här frågorna. Så vi har kokat ned kunskaperna till en enkel och lättillgänglig checklista över vad du bör tänka på i samband med nyrekrytering till ert företag.

  Checklista
  1. Ta fram risknivåer på befattningar i ert företag.
  2. Säkerställ att ni pratar med rätt person- ta ID på kandidaten.
  3. Ställ frågor på intervjun som sedan går att verifieras.
  4. Verifiera kandidatens inlämnade uppgifter.
  5. Kontrollera kandidatens referenser genom att till exempel nå referenten via företagets växel för att säkerställa att hen verkligen arbetar på namngivet företag.
  Att tänka på 
  • Implementera en policy som styr när och i vilken omfattning bakgrundskontroll skall göras.
  • Tänk efter före och identifiera risker som är avgörande för aktuell befattning.
  • Kandidaten bör informeras i tidigt skede om att bakgrundskontroll kommer att utföras, gärna redan i annonsen.
  • Be alltid om kandidatens egenhändigt skrivna CV.
  • Gå inte för långt med slutkandidaten i rekryteringsprocessen innan bakgrundskontrollen är färdig.
  • Använd bakgrundskontrollen som ett verktyg för att säkerställa en så rättvis rekrytering som möjligt.

   

  Önskar du mer information kring bakgrundskontroller kontakta oss då gärna!

   

  Meta Olsson: meta.olsson@2secure.se, +4670 482 69 35

  Cecilia Lenstad: cecilia.lenstad@2secure.se, +4670 300 54 09