Cybersäkerhetstrender och hot

22 juni, 2022

Utgifterna för informationssäkerhetstjänster i världen uppgick till 72,5 miljarder US-dollar 2021 och beräknas nå 77 miljarder US-dollar i slutet av 2022. Den globala cybersäkerhetsmarknaden beräknas växa till 345,4 miljarder US-dollar år 2026. Ökningen av utgifterna för cybersäkerhet är ett resultat av de ökande cyberhoten främst på grund av pandemin och kriget i Ukraina. Utgifterna för att tillhandahålla cybersäkerhet är dock fortfarande otillräckliga på grund av det alltmer komplexa cyberhotlandskapet. Rysslandsbaserade cybergrupper har använt cyberattacker som vapen mot myndigheter och företag i Europa.

Sedan 2018 har Europa rustat upp som svar på en dramatisk ökning av cyberattacker. Risken för cyberattacker har ökat med mellan 300 och 400 procent sedan Rysslands senaste invasion av Ukraina den 24 februari 2022. Företagsledare rankar konsekvent cyberattacker som den största företagsrisken 2022 följt av geopolitiska, klimat- och försörjningskedjerelaterade risker. Ännu mer i dag är det avgörande för företag att upprätta en dynamisk och kontinuerlig process för att övervaka den föränderliga riskmiljön.

Majoriteten av företagsledarna anser att cybersäkerhetsrisken är en av de viktigaste faktorerna när de väljer vem de ska göra affärer med. Läs vår senaste rapport om de viktigaste cybertrenderna och hoten 2022 för att förstå cyberlandskapet.

Här kan du hämta vår rapport ”Cyber trends and threats 2022” och också ta del av våra övriga rapporter.

Om du funderar över din organisations cyberrisk-exponering och uppdaterar din nuvarande incidenthanteringsplan kontakta Dominic Bowen på vår utlandsdesk.

Hämta rapport