Två gånger om året genomför 2Secure ett insiktsarbete där vi undersöker verksamhetskritiska trender inom olika branscher, i syfte att öka samhällets och näringslivets medvetenhet om risklandskapets utveckling. I arbetet har 2Secure identifierat tre samhällsövergripande trender, vars effekter innehåller tydliga indikatorer på deras fortsatta bestånd. Den första trenden kapslar in den säkerhetspolitiska förändring Sverige genomgått de senaste åren. Denna skiftning har […]

Läs mer