• en
 • sv
 • Nyheter

  NyheterOkategoriseradePenetrationstestPressrelease

  Är er verksamhet påverkad av säkerhetsskyddslagen? Den förstärkta säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 1 april 2019 innebär att den som genom anställning eller på annat sätt ska delta i säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas. Säkerhetsprövningen ska göras innan deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten påbörjas och ska innefatta en grundutredning, registerkontroll och i vissa fall även en särskild personutredning. 2Secure stöttar företag […]

  Läs mer

    Kom och lyssna på vår VD Johan Nykvist som kommer att delta i paneldiskussionen om den nya säkerhetsskyddslagstiftningen! När? Paneldiskussionen hålls den 4 september kl 11.00. Mässan pågår mellan 4-5 september. […]

  Läs mer

    Jag är i egenskap av styrelseordförande glad att meddela att vi har utsett Johan Nykvist till ny VD för 2Secure AB. Johan har lång erfarenhet av säkerhet och riskhantering på operativ […]

  Läs mer

    Vill du och din organisation veta mer om den nya säkerhetsskyddslagstiftningen? 2Secure erbjuder en fyra timmars utbildning om den nya säkerhetsskyddslagstiftningen och de krav som ställs. En av våra […]

  Läs mer

  Den 25 maj 2018 trädde den allmänna dataskyddsförordningen i kraft, mer känd som GDPR, vilket gav organisationer en skyldighet att rapportera personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. Datainspektionen släppte i mars 2019 en […]

  Läs mer