• en
  • sv
  • NamnDatum

    Vid rekryteringar till företagsledningar är det viktigt att man vet att de är lämpliga. I det ingår även att känna till vilka risker som finns kopplade till personerna. Vilka förbindelser har de, finns det personer i deras närhet som kan innebära risker, vilka andra engagemang har de? Med hjälp av […]

    Läs mer

    I en mellansvensk stad belägen intill en av Sveriges största sjöar finns ett uppskattat hotell bland såväl ortsbor som besökare. Hotellet har bedrivit verksamhet sedan 1990-talet och har goda betyg och bra recensioner på diverse internetsidor. Hotellet hyrde under en längre tid en större lokal av ortens största fastighetsbolag. Fastighetsbolaget […]

    Läs mer