• en
  • sv
  • NamnDatum

    Ett byggföretags ledning misstänkte att allt inte stod rätt till i ett av sina pågående projekt. Trots projektledarens försäkringar om att bostadsrätterna skulle bli klara i tid fanns många tecken på att så inte var fallet. Bland annat fick huvudkontoret samtal från leverantörer som inte fått sina fakturor betalda. Ledningen […]

    Läs mer

    När företag ska förvärva andra bolag är det viktigt att inte bara titta på bolagen i sig, utan även vilka som finns i ledande befattningar och vilka ägarna är. Finns det ägare eller personer i ledande positioner med koppling till oegentligheter? Ett litet svenskt industriföretag var i processen att förvärva […]

    Läs mer