• en
 • sv
 • NamnDatum

  Att vara utbildad och tränad för att kunna hantera svåra situationer som kan uppstå på jobbet kan rädda liv. För ett tag sedan fick en av våra kunders växelpersonal ta emot ett samtal från en man som stod på en perrong och övervägde att hoppa framför ett tåg. Med samtalsteknik […]

  Läs mer

  Det är av yttersta vikt att arbetsgivare vet vem de anställer. Med hjälp av bakgrundskontroller vid rekrytering kan olämpliga personer sållas bort och därmed kan risker av olika slag undvikas. Insikten av behovet av bakgrundskontroller uppstår ofta när skadan redan är skedd. Det gäller exempelvis en av 2Secures kunder som […]

  Läs mer

  Ett växlingskontor i en förort blir utsatt för ett våldsamt rån där rånarna kör rakt in i kontoret med en bil. På kontoret jobbar unga sommarvikarier som inte fått någon utbildning i rånsituationer. Rånarna kör nära nog över personalen. 2Secure upprättar omedelbart samband med polisens insatschef och är på plats […]

  Läs mer

  Vid rekryteringar till företagsledningar är det viktigt att man vet att de är lämpliga. I det ingår även att känna till vilka risker som finns kopplade till personerna. Vilka förbindelser har de, finns det personer i deras närhet som kan innebära risker, vilka andra engagemang har de? Med hjälp av […]

  Läs mer

  Att ha kanaler och rutiner för att kunna upptäcka oegentligheter i en organisation är viktigt. Men det är lika viktigt att medarbetare kan rapportera oegentligheter på ett säkert och anonymt sätt. Ett verktyg för Whistleblower kan göra att oegentligheter upptäcks tidigt och därmed gör det möjligt att begränsa skadans storlek. […]

  Läs mer