• en
 • sv
 • NamnDatum

  Att förebygga och hantera Idag är företag medvetna om vad trakasserier innebär. Både de som är av sexuell karaktär och de som kategoriseras som vuxenmobbning. Man utbildar personalen och tar fram handlingsplaner. Men det är en kamp mot statistiken. Ju större företagets organisation blir, desto mer ökar risken för att […]

  Läs mer

  2Secure Response Team utgörs av en grupp individer med specialkompetens inom respektive områden och är framför allt, alltid beredda på att agera i den stund det behövs på plats där det behövs. När någon skadas allvarligt finns det ingen längre tid för att stanna upp och reflektera, utan då krävs […]

  Läs mer

  Att vara fotograf kan innebära att man många gånger utsätter sig för säkerhetsrisker och i vissa lägen till och med riskerar sitt liv i jakten på sanningen. På de etablerade nyhetstidningarna har man noga utarbetade säkerhetsrutiner för att skydda sina fotografer och journalister, för att minska risker till varje pris. […]

  Läs mer

  Att skapa en trygg arbetsmiljö för sina anställda är något som i princip alla företag arbetar aktivt med men arbetet täcker kanske inte in alla delar. Naturkatastrofer är ett sådant exempel. 2Secure Response Team består av en grupp individer med hög kompetens inom sina respektive områden som hjälper företag och […]

  Läs mer

  Vid evenemang kan det krävas säkerhetslösningar framför allt i förebyggande syfte men också om det finns en aktuell hotbild. Eventsäkerhet är en tjänst som gör de möjligt för företag och privatpersoner att lägga över ansvaret för säkerheten på 2Secure som sedan sköter hela arbetet från början till slut. Vårt tjänsteområde […]

  Läs mer