• en
 • sv
 • NamnDatum

  Det är av yttersta vikt att arbetsgivare vet vem de anställer. Med hjälp av bakgrundskontroller vid rekrytering kan olämpliga personer sållas bort och därmed kan risker av olika slag undvikas. Insikten av behovet av bakgrundskontroller uppstår ofta när skadan redan är skedd. Det gäller exempelvis en av 2Secures kunder som […]

  Läs mer

  Inbrott i hemmet är dessvärre ett förekommande brott som kan skapa stort obehag hos den drabbade. Vi hjälper våra kunder att förebygga denna typ av brott men erbjuder även våra tjänster då en situation redan inträffat. En person kontaktade oss för att få hjälp med utförandet av ett heltäckande säkerhetsarbete […]

  Läs mer

  På 2Secure utför vi riskanalyser åt våra kunder i syfte att säkerställa att de säkerhetsrutiner som finns på arbetsplatsen är tillräckliga och anpassade efter företagets behov. Vidare identifierar vi potentiella risker och sårbarheter inom företaget samt ger lämpliga förslag på hur dessa kan åtgärdas. En kund till oss ville att […]

  Läs mer

  2Secure arbetar brett med säkerhet, både för företag och privatpersoner. I säkerhetsarbetet kring familjer och enskilda har vi den senast tiden noterat en ny metod som kriminella använder sig av för att tvätta pengar – transaktionstjänsten Swish och dess användare utnyttjas som tvättmaskiner. En av våra kunder kontaktade oss med […]

  Läs mer

  Ibland när en kund, privatperson eller företag, kontaktar 2Secure är det på grund av tydliga hotsituationer eller pågående säkerhetsintrång. Men i många fall är det endast med känslan av att något inte riktigt stämmer. I dessa situationer kan vi hjälpa till att utröna omständigheter och göra en bedömning av läget […]

  Läs mer