• en
 • sv
 • NamnDatum

  Att förebygga och hantera Idag är företag medvetna om vad trakasserier innebär. Både de som är av sexuell karaktär och de som kategoriseras som vuxenmobbning. Man utbildar personalen och tar fram handlingsplaner. Men det är en kamp mot statistiken. Ju större företagets organisation blir, desto mer ökar risken för att […]

  Läs mer

  I stora bolag med många olika avdelningar sker mycket av den dagliga kommunikationen via mejlkonversationer och telefonsamtal. Främst för att det skulle vara alldeles för tidskrävande och ineffektivt om alla beslut skulle fattas genom fysiska möten. Detta medför dock säkerhetsrisker. Ett fenomen som vi ser världen över är att företags […]

  Läs mer

  Ibland när en kund, privatperson eller företag, kontaktar 2Secure är det på grund av tydliga hotsituationer eller pågående säkerhetsintrång. Men i många fall är det endast med känslan av att något inte riktigt stämmer. I dessa situationer kan vi hjälpa till att utröna omständigheter och göra en bedömning av läget […]

  Läs mer

  Ett företag som löpande använder sig av 2Secures tjänster hamnade i en situation där en medarbetare uppmärksammade något som denne börjat uppleva som mycket obekvämt. Hen hade sedan en tid tillbaka fått mejl och telefonsamtal från en person som inte ville lämna denne ifred. Situationen började när personen i fråga […]

  Läs mer

  Efter att ha råkat ut för identitetskapning ett flertal gånger utan att hitta den skyldige kontaktade en person 2Secure. Cirka 18 månader tidigare hade hen börjat upptäcka fakturor som inte stämde överens med familjens utgifter. Fakturorna kunde infalla tätt i tiden och ibland vara på höga belopp. Hen fick vid […]

  Läs mer