• en
 • sv
 • NamnDatum

  Att skapa en trygg arbetsmiljö för sina anställda är något som i princip alla företag arbetar aktivt med men arbetet täcker kanske inte in alla delar. Naturkatastrofer är ett sådant exempel. Vi har ett stort globalt nätverk som består av en grupp individer med hög kompetens inom sina respektive områden […]

  Läs mer

  Att vara fotograf kan innebära att man många gånger utsätter sig för säkerhetsrisker och i vissa lägen till och med riskerar sitt liv i jakten på sanningen. På de etablerade nyhetstidningarna har man noga utarbetade säkerhetsrutiner för att skydda sina fotografer och journalister, för att minska risker till varje pris. […]

  Läs mer

  Att förebygga och hantera Idag är företag medvetna om vad trakasserier innebär. Både de som är av sexuell karaktär och de som kategoriseras som vuxenmobbning. Man utbildar personalen och tar fram handlingsplaner. Men det är en kamp mot statistiken. Ju större företagets organisation blir, desto mer ökar risken för att […]

  Läs mer

  I stora bolag med många olika avdelningar sker mycket av den dagliga kommunikationen via mejlkonversationer och telefonsamtal. Främst för att det skulle vara alldeles för tidskrävande och ineffektivt om alla beslut skulle fattas genom fysiska möten. Detta medför dock säkerhetsrisker. Ett fenomen som vi ser världen över är att företags […]

  Läs mer

  Ibland när en kund, privatperson eller företag, kontaktar 2Secure är det på grund av tydliga hotsituationer eller pågående säkerhetsintrång. Men i många fall är det endast med känslan av att något inte riktigt stämmer. I dessa situationer kan vi hjälpa till att utröna omständigheter och göra en bedömning av läget […]

  Läs mer