• en
 • sv
 • NamnDatum

  De anställda i en organisation är också de som utgör själva organisationen. Därför är det viktigt att dom delar de grundvärderingar som organisationen står för. Detta kan vara en stor utmaning och ibland sker felrekryteringar som i sin tur kan skapa problem i ett företag. En felrekrytering kan få ekonomiska […]

  Läs mer

  Inbrott i hemmet är dessvärre ett förekommande brott som kan skapa stort obehag hos den drabbade. Vi hjälper våra kunder att förebygga denna typ av brott men erbjuder även våra tjänster då en situation redan inträffat. En person kontaktade oss för att få hjälp med utförandet av ett heltäckande säkerhetsarbete […]

  Läs mer

  Eventsäkerhet är en tjänst som erbjuds under såväl mindre som större event för att minska risk och öka säkerhet. Vårt team har erfarenhet inom båda områdena. Större evenemang med mycket mediabevakning exempelvis modeveckan, bokmässor, politiska sammankomster osv. kräver ett heltäckande säkerhetsarbete som innefattar allt från planering och riskförebyggande arbete till […]

  Läs mer

  När man reser en stor grupp till ett nytt land är det svårt att i förväg identifiera potentiella risker och att arbeta förebyggande med säkerheten kring vistelsen. Man känner kanske inte till språket och är inte medveten om vilka platser där det kan vara extra viktigt med säkerhet. Vi hjälper […]

  Läs mer

  Vid evenemang kan det krävas säkerhetslösningar framför allt i förebyggande syfte men också om det finns en aktuell hotbild. Eventsäkerhet är en tjänst som gör de möjligt för företag och privatpersoner att lägga över ansvaret för säkerheten på 2Secure som sedan sköter hela arbetet från början till slut. Vårt tjänsteområde […]

  Läs mer