• en
 • sv
 • NamnDatum

  I en mellansvensk stad belägen intill en av Sveriges största sjöar finns ett uppskattat hotell bland såväl ortsbor som besökare. Hotellet har bedrivit verksamhet sedan 1990-talet och har goda betyg och bra recensioner på diverse internetsidor. Hotellet hyrde under en längre tid en större lokal av ortens största fastighetsbolag. Fastighetsbolaget […]

  Läs mer

  Vid rekryteringar till företagsledningar är det viktigt att man vet att de är lämpliga. I det ingår även att känna till vilka risker som finns kopplade till personerna. Vilka förbindelser har de, finns det personer i deras närhet som kan innebära risker, vilka andra engagemang har de? Med hjälp av […]

  Läs mer

  Journalister och fotografer följer ofta dramatiska nyhetsskeden på plats, så som terrorattacker, sportarrangemang eller krig. Oavsett vad det är för uppdrag en journalist är ute på så kan miljön bli tuff och utmanande. 2Secure håller regelbundet utbildningar för journalister. Kursen handlar om att förbereda journalister för den ofta svåra miljö […]

  Läs mer

  Att vara utbildad och tränad för att kunna hantera svåra situationer som kan uppstå på jobbet kan rädda liv. För ett tag sedan fick en av våra kunders växelpersonal ta emot ett samtal från en man som stod på en perrong och övervägde att hoppa framför ett tåg. Med samtalsteknik […]

  Läs mer

  Vet du vem du avser ingå affärsrelation med? Vilka är bolagets företrädare? Har det skett förändringar i det bolag ni haft samarbete med under en tid?   Det tillhör idag vanligheterna att anställda kommer och går, ledningar byts ut och arbetsvillkor förändras. Under bara ett par år hinner det hända […]

  Läs mer