• en
 • sv
 • NamnDatum

    Ett större svenskt företag med internationell närvaro avsåg sända flertalet anställda till Sydamerika där de hade en hotbild mot sig som skiljde avsevärt från den i Sverige. Företaget insåg att de som arbetsgivare hade ansvar för sina anställdas säkerhet även utanför Sveriges gränser men att de behövde ytterligare stöd […]

  Läs mer

  I en mellansvensk stad belägen intill en av Sveriges största sjöar finns ett uppskattat hotell bland såväl ortsbor som besökare. Hotellet har bedrivit verksamhet sedan 1990-talet och har goda betyg och bra recensioner på diverse internetsidor. Hotellet hyrde under en längre tid en större lokal av ortens största fastighetsbolag. Fastighetsbolaget […]

  Läs mer

  Vet du vem du avser ingå affärsrelation med? Vilka är bolagets företrädare? Har det skett förändringar i det bolag ni haft samarbete med under en tid?   Det tillhör idag vanligheterna att anställda kommer och går, ledningar byts ut och arbetsvillkor förändras. Under bara ett par år hinner det hända […]

  Läs mer

  2Secure arbetar brett med säkerhet, både för företag och privatpersoner. I säkerhetsarbetet kring familjer och enskilda har vi den senast tiden noterat en ny metod som kriminella använder sig av för att tvätta pengar – transaktionstjänsten Swish och dess användare utnyttjas som tvättmaskiner. En av våra kunder kontaktade oss med […]

  Läs mer

  2Secure fick i februari 2017 i uppdrag att biträda Malmö stads IT-avdelning med en utredning. Det fanns en misstanke om att en medarbetare sålde datortillbehör tillhörande Malmö stad på nätet. Anledning till misstanken kom genom en visselblåsning. Två hårddiskar låg ute på försäljning på Tradera – av samma typ som […]

  Läs mer