• en
 • sv
 • NamnDatum

  När företag ska förvärva andra bolag är det viktigt att inte bara titta på bolagen i sig, utan även vilka som finns i ledande befattningar och vilka ägarna är. Finns det ägare eller personer i ledande positioner med koppling till oegentligheter? Ett litet svenskt industriföretag var i processen att förvärva […]

  Läs mer

  Ett byggföretags ledning misstänkte att allt inte stod rätt till i ett av sina pågående projekt. Trots projektledarens försäkringar om att bostadsrätterna skulle bli klara i tid fanns många tecken på att så inte var fallet. Bland annat fick huvudkontoret samtal från leverantörer som inte fått sina fakturor betalda. Ledningen […]

  Läs mer

  Att ha kanaler och rutiner för att kunna upptäcka oegentligheter i en organisation är viktigt. Men det är lika viktigt att medarbetare kan rapportera oegentligheter på ett säkert och anonymt sätt. Ett verktyg för Whistleblower kan göra att oegentligheter upptäcks tidigt och därmed gör det möjligt att begränsa skadans storlek. […]

  Läs mer

  Vid rekryteringar till företagsledningar är det viktigt att man vet att de är lämpliga. I det ingår även att känna till vilka risker som finns kopplade till personerna. Vilka förbindelser har de, finns det personer i deras närhet som kan innebära risker, vilka andra engagemang har de? Med hjälp av […]

  Läs mer

  Ett växlingskontor i en förort blir utsatt för ett våldsamt rån där rånarna kör rakt in i kontoret med en bil. På kontoret jobbar unga sommarvikarier som inte fått någon utbildning i rånsituationer. Rånarna kör nära nog över personalen. 2Secure upprättar omedelbart samband med polisens insatschef och är på plats […]

  Läs mer