• en
 • sv
 • Case | Styrelsen gick i god för en tilltänkt chef som ljög om sitt CV

  Ett börsnoterat bolag i Sverige skulle tillsätta en chef som skulle arbeta med utveckling av ny, känslig och konkurrensutsatt teknik och representera ledningsgruppen. På rekommendation av en  styrelsemedlem inleddes samtal med en tilltänkt anställd. Kandidaten blev inte direkt föremål för en bakgrundskontroll eftersom flertalet styrelseledamöter angav att de kände kandidaten och kunde gå i god för denne. Säkerhetsavdelningen fick dock till sig att personen inte var vad denne utgav sig för att vara och bolaget tog beslutet att göra en bakgrundskontroll.

  2Secure fick uppdraget och gjorde snabbt bedömningen att det fanns delar som inte överensstämde. Kandidatens deklarerade inkomster i Sverige var obetydliga under de senaste åren och inkomsterna stämde inte alls med de titlar denne sa sig ha haft i sin CV. Det visade sig också att flera av arbetsgivarna inte existerade och vi fann inte heller några tecken på att de någonsin funnits.

  Säkerhetschefen på bolaget mötte därefter kandidaten i fråga och ville ha svar på hur det kunde komma sig att dennes CV innehöll uppgifter som föreföll vara oriktiga. Det var också av intresse att fastställa hur kandidaten verkligen hade försörjt sig under de senaste åren. Kandidaten uppgav att det blev lite bråttom när CV:t författades och att det ”kan ha smugit sig in ett litet fel eller två, men det mesta skall vara rätt”. Dessutom angav kandidaten att denne tidigare förvärvat en del mycket dyra fordon, som finansierats med hjälp av inkomster från ett annat börsnoterat bolag. Dessa hade sedermera, enligt kandidaten, sålts och även aktier hade avyttrats med vinst för att bidra till familjens försörjning.

  Personens livsstil, såsom den framträdde via sociala media och nyhetsmedia, var glamorös. Kandidaten och familjemedlemmarna reste mycket, rörde sig i sammanhang  och kretsar där mycket pengar är ett naturligt inslag. De bodde i en stor fastighet i ett exklusivt villaområde nära Stockholm. Det finns inga skulder noterade hos Kronofogdemyndigheten och inget vittnade om finansiella problem. Men frågan om var kandidatens inkomster kom ifrån kvarstod, när det i stort saknades deklarerad inkomst av tjänst eller näringsverksamhet. Sanningshalten i att denne sålt fordon eller aktier för att försörja sig prövade, och en kontroll av historiskt fordonsinnehav motsade detta. De deklarerade inkomsterna från åren kandidaten hävdade att ha tjänat pengarna som finansierat fordonsförvärven är obefintliga. Inga uppgifter styrkte heller att aktier avyttrats med vinst. Anställningen under den perioden kunde heller inte verifieras.

  Kontrollen föranledde en mängd frågor: varför hade personen angivit påhittade uppgifter i sin CV?  Vad hade personen gjort tidigare i sitt yrkesverksamma liv?  Hade personen den kompetens som krävs för att göra jobbet denne var aktuell för? Varifrån kom försörjningen? Varför angav personen oriktiga uppgifter på frågor kring CV och försörjning? Hur pass väl kände styrelseledamöterna egentligen personen och dennes historia? Vilken skada kan fel person i en ledningsgrupp på ett stort börsnoterat och konkurrensutsatt bolag åsamka? Hur stor risk kan bolaget utsättas för genom att fel person får tillgång till konfidentiell information och stora värden?

  Vet ni att mer än 50% av samtliga brott begås av de anställda?

  Rekommendationer kan bli bra, men inte alltid. Att införa bakgrundskontroller som en del i rekryteringsprocessen minimerar risken för att anställa på felaktiga grunder.

  Kontakta oss på sales@2secure.se för mer information.