• en
 • sv
 • Brottsfokus kan få ”katastrofala följder”

  brottsfokusSå lyder rubriken på en artikel i dagens, 6 oktober, nätupplaga av SvD. Det är kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki som uttalar sig kring registerutdrag och använder starka ord.

  Ni som följer min blogg www.sakerrekrytering.se förstår säkert att jag i sak håller med Jerzy. Det är alltför många arbetsgivare som använder belastningsregisterutdraget som ett screeninginstrument, utan att det egentligen finns relevans i informationen i utdraget.

  I artikeln nämns också det lagförslag som är vilande och som vi i branschen trodde skulle klubbas igenom under hösten. Vad som händer med det är svårt att sia om.

  Till sist måste jag kommentera Jonas Stenmo från Almegas kommentar om att användningen och ökningen av belastningsregisterutdrag är kopplat till en för rigid arbetsrätt. Det är konstigt att en företrädare för Almega gör en sådan analys: den anställdes skydd i arbetsrätten har sett likadant ut i många år och bör inte vara grunden till ökningen av belastningsregisterutdrag i samband med rekrytering.

  Om jag får tro är det helt andra faktorer som ökad kriminalitet, ökade kund- och branschkrav samt en internationalisering.. Naturligtvis påverkar globaliseringen hur våra rekryteringsprocesser utvecklas, pre-employment screening har funnits i USA sedan 40-talet. Det är här det gått lite fel för en pre-employment screening kan inte likställas med ett belastningsregisterutdrag utan har många andra komponenter.