• en
 • sv
 • Beredskap berör oss alla

  I samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni 2018 gick Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ut med foldern ”Om krisen eller kriget kommer” till 4,8 miljoner hushåll i Sverige. Foldern syftar till att skapa en ökad kunskap och medvetenhet om hur landet fungerar i kris-, skymnings- eller krigssituation. Syftet med informationen är också att vi ska lära oss hur vi kan förbereda oss på följderna som exempelvis allvarliga olyckor, extremt väder, IT-attacker eller militära konflikter ger. Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur hushållen kan förbereda sig för klara sina grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt. Det handlar om de basala behoven såsom mat, dryck och värme. Enligt MSB bör varje hushåll ha en så kallad hemberedskap för att klara sig under en vecka. Foldern fick ett ganska svalt mottagande av samhället då många hade svårt att relatera till sådana omständigheter som foldern beskrev.

   

  Under vintern 2019 drabbades stora delar av Roslagen av en allvarlig storm som fick namnet Alfrida. Närmre 100 000 hushåll drabbades av strömavbrott som för vissa hushåll varade i flera veckor. Vägar blockerades, vattenförsörjningen slutade fungera och många hushåll fick erfara utmaningen med att hålla värme när det var flera minusgrader ute och att laga mat utan tillgång till elektricitet. Efter stormen publicerade krisinformation.se en artikel med rådgivning för nästkommande stormar (https://www.krisinformation.se/artiklar/ett-ar-efter-alfrida–sa-forbereder-du-dig-for-stormar).

   

  I dessa tider är det däremot rädslan för en samhällsspridning av Coronaviruset som dominerar och det har lett att många börjat fundera på sin egen hemberedskap. Inser ni behovet av en sådan, och att er är bristfällig och behöver kunskap om hur ni kan förbättra denna så hänvisar vi till foldern av MSB (https://rib.msb.se/filer/pdf/28494.pdf). Fundera på hur er plan ser ut för egenförsörjning och vilken uthållighet som ni har i just ert hushåll. Vill ni ha ytterligare information hänvisar vi till följande länkar:

  https://www.civil.se/hemberedskap-2/

  https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/telestorningar/din-beredskap-for-telestorningar

  https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/forbered-dig-for-kris/mat/

   

  För trafikvarningar: https://www.trafikverket.se/

  För vädervarningar: https://www.smhi.se

   

  Vill du engagera dig i någon frivillig organisation för hjälpa till om krisen kommer? Gå in på: https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/samhallets-ansvar/frivilligorganisationer