Artikelserie: Del 3, Om hot och hat mot förtroendevalda

27 januari, 2022

Politiker utsätts i allt större utsträckning för hot och hat kopplat till sitt förtroendeuppdrag. Utvecklingen har lämnat tydliga spår i den demokratiska processen, där var tredje förtroendevald överväger att avsluta sitt uppdrag eller undviker att uttrycka sin åsikt i vissa frågor. Vi har sett exempel på många säkerhetsåtgärder, där de flesta lägger ansvaret på enskild förtroendevald och i allt för stor utsträckning inskränker dennes möjlighet att bilda opinion. Därför har vi tillsammans med företaget CIP Checkport tagit fram tjänsten Post Insights.

Post Insights är en tjänst som erbjuder trygghet och säkerhet för förtroendevalda, offentliga personer, journalister och tjänstemän genom att tillhandahålla en unik lösning som kombinerar omvärldsbevakning, postsupport och postskydd.

Omvärldsbevakning
Vi bevakar förtroendevaldas exponering i öppna digitala miljöer där vi kontinuerligt kan utläsa och värdera eventuella hat- och hotbudskap som riktas mot våra kunder. I sådana fall har vi möjlighet att direkt sätta in säkerhetsåtgärder när den negativa exponeringen når avvikande nivåer.

Postsupport
Våra kunder kan alltid ringa oss när man upplever att brev eller paket känns konstiga eller misstänksamma oavsett om de mottas i hemmet eller på arbetsplatsen. Om en försändelse behöver granskas skickas den på ett säkert sätt direkt till vår säkerhetsterminal där vi utan att öppna försändelser kontrollerar dess innehåll.

Postskydd
När vi ser att en kunds negativa exponering går över våra framtagna gränsvärden kommer våra analytiker ta kontakt med kunden för att rekommendera postskydd. Då postskydd sätts in, styrs posten om under en begränsad period och går igenom vår säkerhetskontroll innan den når kunden. Visar sig försändelsen innehålla oönskat eller potentiellt farligt innehåll ingår omhändertagande och dokumentation för att underlätta vidare hantering, exempelvis genom bevissäkring och eventuell polisanmälan.

Beslutsstöd
Vi ser till att kundens säkerhetsorganisation får statistik på sina förtroendevaldas exponering och tillhandahåller rekommendationer kring säkerhetshöjande åtgärder. Vi hjälper säkerhetsorganisationen med att samla data och skriva underlag vid en polisanmälan.

När vi tillsammans med Cip Checkport utvecklade denna tjänst insåg vi att vårt uppdrag är en del av något större, nämligen att värna om demokratin. Vår ambition är att alla förtroendevalda oavsett ställning eller hemvist ska känna sig trygga i sitt förtroendeuppdrag. Vi ville dessutom skapa en tjänst som inte inskränker den förtroendevaldas integritet eller skapar utmaningar i vardagen. Vi erbjuder en proaktiv säkerhetstjänst som finns men inte syns.

Här kan du hämta hem vårt white paper ”Omvärldsbevakning och postskydd – Politikernas trygghetslösning” och också ta del av våra övriga white paper.

Vill du veta mer om tjänsten Post Insights och komma i kontakt med vårt affärsområde Analys?
Kontakta Ida Oreland Werneholm

Hämta white paper