Artikelserie: Del 2, Om hot och hat mot förtroendevalda

7 december, 2021

Det är av särskild vikt att förtroendevaldas säkerhet stärks då förtroendeuppdraget inte slutar när politikerna lämnar sammanträdet och att hot därmed kan följa den förtroendevalde in i hemmet såväl som ut på nätet (Stockholms stadsledningskontor, SOU 2016:5).

För de flesta är sociala medier en naturlig del av vardagslivet och för många förtroendevalda har det blivit en självklar plattform för opinionsbildning. På så sätt tenderar förtroendeuppdraget att följa med in i den privata sfären. Detta föranleder således att även hot och hat som riktas mot förtroendevalda blir än mer närvarande i deras vardag.

Mot bakgrund av ovanstående tenderar flera säkerhetsrekommendationer att uppmuntra förtroendevalda att själva begränsa sin digitala exponering för att undvika utsatthet, vilket i förlängningen kan begränsa möjligheten att bedriva det politiska uppdraget.

Bland annat uppmanas förtroendevalda att alltid utgå från ett säkerhetsperspektiv i sin digitala kommunikation på internet, vilket indirekt antyder att förtroendevalda bör undvika att uttrycka sig helt obehindrat i sina sociala medier. Detta i syfte att minimera risken för att utsättas för exempelvis drev, trakasserier eller direkta hot.

Ett annat förekommande råd är att förtroendevalda själva bör granska sin egen digitala exponering, genom att googla på sitt namn. En sådan granskning är sällan tillräckligt omfattande, djupgående eller systematisk för att kunna upptäcka och identifiera hot och hat i realtid. Därtill är sådana godtyckliga granskningar sällan hållbara ur ett förebyggande och långsiktigt perspektiv.

Tillsammans med företaget CIP Checkport har vi tagit fram tjänsten Post Insights, omvärldsbevakning med postskydd. Post Insights erbjuder – i kontrast till andra åtgärdsförslag för att förebygga hat och hot mot förtroendevalda – en säkerhets- och trygghetstjänst som varken lägger ansvaret på förtroendevalda att själva granska sin digitala exponering eller begränsa sin kommunikation i sociala medier.

I nästa artikel går vi in på hur tjänsten Post Insights fungerar och hur vi kan bidra till en förstärkt säkerhets- och trygghetskänsla bland förtroendevalda.

Här kan du hämta hem vårt white paper ”Omvärldsbevakning och postskydd – Politikernas trygghetslösning” och också ta del av våra övriga white paper.

Vill du veta mer om tjänsten Post Insights och komma i kontakt med vårt affärsområde Analys?
Kontakta Ida Oreland Werneholm

Hämta white paper