Artikelserie: Del 1, Om hot och hat mot förtroendevalda

2 november, 2021

I Politikernas trygghetsundersökning (PTU), utförd av Brottsförebyggande rådet, uppgav nästan var tredje av tillfrågade förtroendevalda att de utsattes för hat och hot under valåret 2018. Framförallt yttrar sig hat och hot i digitala miljöer, men även i andra kanaler som i det vardagliga postflödet.

Enligt PTU har utsattheten eller oro för utsatthet medfört att cirka en tredjedel av de tillfrågade förtroendevalda undvikit att engagera eller uttala sig i specifika politiska frågor, och nästan en femtedel har övervägt att lämna sina politiska uppdrag helt.

Myndighetsrekommendationer rörande säkerhetshöjande åtgärder uppmanar därtill ofta förtroendevalda att själva begränsa sin tillgänglighet och opinionsbildning i digitala miljöer.
Att förtroendevalda uppmanas att begränsa sin exponering eller själva väljer att avstå från att engagera sig i digitala miljöer leder i förlängningen till en försvagning av Sveriges demokratiska principer.

Vår analytiker Simon Hiljegren medverkade tidigare i ett webbinarium där det diskuterades hur man ökar tryggheten för politiker och förtroendevalda. I webbinariet diskuterades också hot och hat, problembilden och hur en lösning kan se ut. Till webbinariet

Tillsammans med företaget CIP Checkport erbjuder vi nu en tjänst, omvärldsbevakning med postskydd, som ökar tryggheten för förtroendevalda att bilda opinion i digitala miljöer, utan att deras handlingsfrihet inskränks.

Här kan du hämta hem vårt white paper ”Omvärldsbevakning och postskydd – Politikernas trygghetslösning” och också ta del av våra övriga white paper.

Vill du veta mer om tjänsten Post Insights och komma i kontakt med vårt affärsområde Analys?
Kontakta Ida Oreland Werneholm

Hämta white paper