Prekvalificering avleverantörer

Genom att prekvalificera leverantörer kan du försäkra dig om att de företag du vill anlita följer lagar, avtal och regler. Tillsammans med vår samarbetspartner Företagsgranskning, gör vi utredningar på både företrädare och företagen, vilket gör att du kan välja en leverantör som är lämplig. Vill du ha hjälp att prekvalificera dina leverantörer?

Ikon Var förberedd

Praktiska metoder

Vi har under många år arbetat fram praktiska metoder för dataanalys och granskning som hjälp att upptäcka arbets- och skatterättsliga regelöverträdelsen hos entreprenörer verksamma i den svenska byggbranschen. På det viset kan du som kund i tid få en indikation på om entreprenören är lämplig att anlita.
Ikon Upptäck risker

Fördjupade utredningar

Vi levererar rapporter och fördjupade utredningar gällande arbets- och skatterättslig regelefterlevnad. I utredningarna ingår granskning av företaget lönenivåer, efterlevnad av registreringsskyldighet, regelefterlevnad gällande skatt, arbetsvillkor, arbetstid och semester, sociala avgifter, betalningsskyldigheter och eventuell koncernstruktur.
Ikon Pålitlighet

Ledande aktör

Vi är en av landets ledande aktörer i att bedriva kvalificerade utredningar vid misstanke om oegentligheter. Vi har rekryterat erfarna utredare från såväl Polisen, Ekobrottsmyndigheten, revisionsbolagen och försäkringsbranschen. Till stöd för våra utredningar har vi en egen IT-forensisk enhet. I dagsläget har vi ett 20-tal medarbetare med olika specialistkompetenser.

Tvåstegskontroll för effektiv prekvalificering

För att göra prekvalificeringen så effektiv som möjligt har vi tillsammans med Företagsgranskning skapat en tvåstegskontroll. I steg ett gör 2Secure en vandelsprövning där vi kontrollerar om företrädarna för det aktuella företaget är eller har varit involverade i kriminella aktiviteter eller på annat sätt är olämpliga affärsmotparter.

Det kan handla om:
• Konkurser och tvistemål
• Besvärande ekonomiskt obestånd (högt belånad utan tillgångar)
• Avvikande taxerad inkomst
• Levnadsvanor som inte korresponderar med inkomst, skulder hos Kronofogden
• Historiska anmärkningar som blivit reglerade
• Besvärande medial beskrivning/internetexponering
• Besvärande samröre eller släktskap med personer och organisationer som utgör risk

Dessutom kontrolleras ifall det aktuella företaget återfinns i rättsliga arkiv. Ifall det inte finns något graverande är det dags för nästa steg där Företagsgranskning tar över.

Unik granskningsmetod

Företagsgransknings team har tillsammans utrett 700 företag, de flesta utlandsregistrerade, och har utvecklat en unik granskningsmetod. Teamet jämför olika parametrar med varandra och gör därefter en analys utifrån gällande lagar, avtal och regler.

Allt levereras i en rapport där du som kund får reda på om företaget efterlevnad gällande bland annat registreringsskyldighet och skattelagstiftningen. I utredningarna ingår också företagets lönenivåer, kontroll av sociala avgifter utifrån gällande regelverk och eventuell koncernstruktur med mera.

Vår tvåstegskontroll kan också användas vid utredning av ett företag under ett pågående projekt.

Om du misstänker ett pågående brott

Det kan vara så olyckligt att du redan fått in ett företag vars företrädare tillhör organiserad brottslighet eller att du misstänker ett pågående brott.

2Secure är då en av en av landets ledande aktörer i att bedriva kvalificerade utredningar vid misstanke om oegentligheter vid till exempel hot, bedrägerier, stöld, utpressning, förskingring, trolöshet mot huvudman, miljöbrott, hållbarhetsmål, svart arbetskraft, mutor och korruption.

Vi har erfarna utredare från såväl Polisen, Ekobrottsmyndigheten, revisionsbolagen och försäkringsbranschen. Till stöd för våra utredningar har vi också en egen IT-forensisk enhet. I dagsläget har vi ett 20-tal medarbetare med olika specialistkompetenser. Vi hjälper dig. I grunden handlar det här arbetet om rättvist byggande, en sund bransch och social hållbarhet för människor.

Kontaktpersoner