Start / Arbetslivskriminalitet / Fördjupande bolagskontroller

FÖRDJUPANDE BOLAGSKONTROLLER

I vissa samarbeten kan det vara viktigt att göra en fördjupad kontroll, då många underleverantörers historia och affärer inte syns vi en första kontroll. Vi söker information om företrädare, väsentlig finansiell information, revisionsuppgifter, betalningsanmärkningar samt restförda skatter och enskilda fordringar, med mera. Vill du göra en fördjupande bolagskontroll?

Upptäck oseriösa aktörer i tid

Tyvärr har det blivit allt vanligare med oseriösa aktörer eller till och med organiserad brottslighet i underleverantörsleden. Som värst kan det handla om svart arbetskraft och arbetskraft som utnyttjas genom låga löner och långa arbetsdagar. Då är det viktigt att göra en ordentlig bolagskontroll innan man börjar samarbeta.

Analys av svenska bolag

Genom att ansluta sig till ID06 Bolagsdeklaration eller liknande tjänst kan man som företag själv ta fram relevant information om svenska bolag. Vi kan självfallet hjälpa till att ta fram dessa uppgifter. Våra bolagskontroller ger information om leverantörens status, rating och registeruppgifter.

  • Företrädare
  • Väsentlig finansiell information
  • Revisionsuppgifter
  • Betalningsanmärkningar och restförda skatter
  • Avgifter och enskilda fordringar

Fördjupad bolagsutredning

En fördjupad bolagsutredning föreslås om det handlar om utländska bolag eller svenska bolag där vi observerat avvikelser eller oegentligheter. En fördjupad bolagsutredning kan göras i två nivåer:

Nivå 1: Rapport med kvantitativ och kvalitativ analys. Rapporten bygger på jämförelse och utvärdering av företagets officiella uppgifter från företagets fyra senaste verksamhetsår.

Nivå 2 – Fördjupad kontroll: En anpassad tilläggstjänst till nivå 1 som utöver denna även omfattar en rapport om utlandsregistrerat företag inklusive djupare bakgrundskontroller av nyckelpersoner.

För sundare konkurrens

Rättvisa och kontroll av underleverantörer är en grundsten inte bara för byggbranschen och andra branscher, utan också för samhället i stort. Vi har all kompetens som behövs för att minimera riskerna och hjälpa till att upptäcka oseriösa aktörer, som kostar samhället miljarder i uteblivna skatteintäkter. 

Bolagskontroller leder till:

  • Rättvisa och konkurrens på lika villkor
  • Bättre arbetsvillkor
  • Säker arbetsmiljö

Är ni i behov av förebyggande bolagskontroller?

Då kanske ni även är i behov av någon av våra andra tjänster: