Fördjupandebolagskontroller

I vissa samarbeten kan det vara viktigt att göra en fördjupad kontroll, då många underleverantörers historia och affärer inte syns vi en första kontroll. Vi söker information om företrädare, väsentlig finansiell information, revisionsuppgifter, betalnings-anmärkningar samt restförda skatter och enskilda fordringar, med mera. Vill du göra en fördjupande bolagskontroll?

Analys av svenska bolag

Genom att ansluta sig till ID06 Bolagsdeklaration eller liknande tjänst kan man som företag själv ta fram relevant information om svenska bolag. 2Secure kan självfallet hjälpa till att ta fram dessa uppgifter. Våra bolagskontroller ger information om leverantörens status, rating och registeruppgifter.

Rapporten söker information om:

  • Företrädare
  • Väsentlig finansiell information
  • Revisionsuppgifter
  • Betalningsanmärkningar och restförda skatter
  • Avgifter och enskilda fordringar

Fördjupad bolagsutredning

En fördjupad bolagsutredning föreslås om det handlar om utländska bolag eller svenska bolag där vi observerat avvikelser eller oegentligheter. En fördjupad bolagsutredning kan göras i två nivåer:

Nivå 1:
Rapport med kvantitativ och kvalitativ analys. Rapporten bygger på jämförelse och utvärdering av företagets officiella uppgifter från företagets fyra senaste verksamhetsår.

Nivå 2 – fördjupad kontroll:
En anpassad tilläggstjänst till nivå 1 som utöver denna även omfattar en rapport om utlandsregistrerat företag inklusive djupare bakgrundskontroller av nyckelpersoner.

Kontaktpersoner