Är din organisation redo för den nya visselblåsarlagen?

1 september, 2021

17 december 2021 träder den nya visselblåsarlagstiftningen i kraft, som har sitt ursprung i det EU-direktiv som presenterades 2019.

Den nya lagstiftningen ställer bland annat krav på att:

• Organisationer med fler än 50 anställda eller kommuner med mer än 10 000 invånare ska tillhandahålla kanaler för effektiv rapportering av allvarliga överträdelser. Visselblåsare ska skriftligen, muntligen och genom fysiskt möte kunna rapportera om misstänkta allvarliga oegentligheter inom organisationen.

• Organisationer ska följa vissa förfaranden gällande hantering av inkomna ärenden. Exempelvis måste organisationen bekräfta mottagandet av ett ärende inom sju dagar, och återkoppling kring vidtagna utredningsåtgärder måste till visselblåsaren inom tre månader.

Det finns 7 avgörande punkter som är viktiga att tänka på för en effektiv implementering av en visselblåsarlösning.

Här kan du hämta vårt white paper och läsa mer om hur din organisation kan förbereda sig inför den nya visselblåsarlagen.

2Secure arbetar dagligen med visselblåsningsärenden inom både privat- och offentlig sektor.
Kontakta oss för mer information om visselblåsning och hur vi kan hjälpa er att arbeta mer proaktivt med dessa viktiga frågor inom er organisation.
info@2secure.se.

Hämta White paper