Ansiktsigenkänning med AI som brottsbekämpande åtgärd: Etik, lagar och utmaningar

2 oktober, 2023

Den senaste månaden har elva personer i Sverige fallit offer för dödligt våld, varav flera barn helt utan koppling till gängen. Det senaste decenniet har gängkriminaliteten i framför allt våra större städer ökat, med en tredubbling av skjutvapenvåldet som följd. Regeringen tar nu till nya tekniker för att effektivisera polisarbetet och komma till rätta med den här typen av brottslighet. De vill att Sverige ska ligga långt fram i den tekniska utvecklingen vad gäller biometriska metoder, med främst kameraövervakning och ansiktsigenkänning som brottsbekämpande åtgärder.

Vi ger dig en kort översikt om vad som kan vara bra att veta gällande tekniker med ansiktsigenkänning:

Identifiera och verifiera

Ansiktsigenkänning är en biometrisk teknik som används för att identifiera och verifiera personer baserat på deras ansiktsdrag. Det är en kontroversiell metod, med flera viktiga aspekter att överväga. Ansiktsigenkänning används redan i flera olika sammanhang, som säkerhet, identifiering, autentisering och marknadsföring. Det är viktigt att överväga de specifika användningsområdena och deras krav. Metoden är bra på verifiering, som i en mobil där bilden från kameran matchas mot sparade bilder på ägaren, men sämre på identifiering, det vill säga att söka efter en okänd identitet i en stor databas.

Etik och integritet

Ansiktsigenkänning behandlar stora mängder personuppgifter och kan innebära en kränkning av den personliga integriteten. Det krävs därför ett flertal organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att verksamheten ska kunna förklaras som trygg, som rutiner, utbildning och extra kontroller av den personal som ska arbeta med dessa frågor. Polismyndigheten har tidigare fått en sanktionsavgift från IMY för att de i strid med brottsdatalagen använde verktygen Clearview AI för ansiktsigenkänning. Problemet då var just att de inte vidtagit tillräckliga organisatoriska och administrativa åtgärder för att säkerställa att behandlingen varit författningsenligt (Läs mer här: https://sverigesradio.se/artikel/7493436).

Lagar och regler

Det finns olika lagar och regler som reglerar användningen av ansiktsigenkänning, inklusive dataskyddsförordningen (GDPR) i Europa och brottsdatalagen i Sverige. Ett problem med den här sortens övervakning är att det samlas in mängder med uppgifter som riskerar att läcka vid en personuppgiftsincident. Lämpliga säkerhetsåtgärder måste implementeras i ansiktsigenkänningssystemen för att skydda data från obehörig åtkomst. Naturligtvis bör även åtgärder för att förhindra missbruk av data säkerställas, som att förhindra manipulation av inhämtad data. En annan aspekt att ta hänsyn till är risken för så kallad ändamålsglidning, där uppgifter som samlats in för ett ändamål används för ett helt annat.

Falska positiva och falska negativa

Ansiktsigenkänningssystem är inte 100% tillförlitliga och kan generera felaktiga resultat. Det är viktigt att förstå och hantera riskerna med falska positiva (när systemet felaktigt identifierar någon som någon annan) och falska negativa (när systemet inte kan identifiera rätt person) resultat. Vi vill inte att en person som är oskyldig identifieras som en skyldig, men inte heller att någon som är skyldig inte känns igen.

Bias och begränsningar

Det är viktigt att förstå att ansiktsigenkänningssystem inte är en magisk lösning utan har sina begränsningar. Systemen kan påverkas av dålig belysning och förändrade ansiktsdrag men det finns också mer grundläggande problem som fördomar. Systemen tränas på stora mängder data för att lära sig att känna igen skillnaden mellan olika ansikten och när de tränas med data som underrepresenterar vissa grupper, blir de sämre på att känna igen dessa. Flera studier har visat att system för ansiktsigenkänning har svårare att känna igen kvinnor, barn och icke-vita. Det är därför viktigt att arbeta för att minska dessa biaser och säkerställa att tekniken används på ett rättvist sätt.

Öppenhet och ansvar

Sammanfattningsvis är ansiktsigenkänning en kraftfull teknik, som kan effektivisera polisens arbete då de slipper gå igenom stora mängder material manuellt. Men den måste användas med försiktighet och respekt för lagar, etik och personlig integritet. Det är viktigt att vara medveten om dess begränsningar och potentiella risker och att använda den på ett sätt som främjar rättvisa och integritet.

Är du intresserad av att veta mer om bevakning med ansiktsigenkänning kontakta oss via info@2Secure.se

Vi har experter som täcker hela säkerhetsområdet.