Anmälan öppen för säkerhetsskyddschefutbildning

18 januari, 2023

Förra året genomförde vi tillsammans med Fortify Security en mycket uppskattad grundläggande säkerhetsskyddschefsutbildning.

Nu öppnar vi upp anmälan för två nya utbildningstillfällen. Stockholm 7-9 februari och Göteborg 9-11 maj.

Utbildningen är uppdelad på tre dagar och kommer ge dig kunskap om säkerhetsskyddsarbete och förbereda dig som arbetar som säkerhetsskyddschef inom kommun, myndighet eller privat verksamhet för de utmaningar som väntar.

Föreläsarna har bred erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete från bland annat Försvarsmakten/MUST, FRA, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan, kärnkraftsindustrin, kommun och SAAB.

Här kan du läsa mer om vår säkerhetsskyddschefsutbildning och anmäla dig.