• en
 • sv
 • 2Secure utbildar ytterligare räddningstjänster i att hantera särskilda händelser

  Mälardalens Brand- och Räddningsförbund har valt att öka sin förmåga till räddningsarbetet vid större katastrofer som exempelvis terrorhändelser. 2Secure kommer därför att utbilda samtliga deras brandmän i att verka i miljöer med ett stort antal skadade samtidigt som det finns ett yttrehot från gärningsmän.

  Genom att vidareutbilda vår personal hoppas vi kunna göra ett ännu bättre arbete vid riktigt svåra situationer. 2Secures erfarenhet från att både utbilda och verka i den här typen av situation hjälper oss förbereda oss på exempelvis terrorhändelser, säger Tobias Erdsjö, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund.

  Vi har lång erfarenhet av att utbilda och verka i svåra situationer. Sedan tidigare har vi bland annat arbetet med Storstockholms brandförsvar och vi utbildar även journalister och andra yrkesgrupper i hur de ska bete sig i svåra miljöer. Vi har även erfarenhet av att stötta våra kunder på plats i orosmiljöer och att vid behov evakuera personal från oroshärdar, säger Mikael Tärnlund, affärsområdeschef 2Secure.

  Avtalet varar under 2017-2018 och avser utbildning av brandmän samt instruktörer för internutbildning.

  Vill du veta mer, kontakta Mikael Tärnlund, Affärsområdeschef 2Secure, 08-656 60 00 eller på e-post mikael.tarnlund@2secure.se