• en
 • sv
 • 2Secure startar nytt affärsområde Investigations

  2Secure fortsätter växa och har rekryterat David Carlsvi från PwC, Forensic Services, för att starta affärsområdet Investigations. 2Secure har en lång tradition av att hantera utredningar. En ökad efterfrågan från företag och andra organisationer när det gäller utredningar av misstänkta oegentligheter och andra typer av förtroendekriser leder till att 2Secure nu väljer att samla denna kompetens i ett nytt affärsområde.

  Vi kan tydligt se att efterfrågan av externa utredningar ökar. Därför väljer vi att än mer fokusera inom detta område. På 2Secure har vi sedan starten genomfört en stor mängd utredningar och har många skickliga specialister. David Carlsvi har en lång erfarenhet av denna typ av arbete från PwC och kommer bidra till att öka vår förmåga inom utredningar, inte minst vad gäller projektledning och ekonomiska utredningar, säger Jeanette Lesslie, VD 2Secure.

  Vi kommer att bistå våra kunder med rådgivning och utredningar av misstänkta oegentligheter, ekonomisk brottslighet och andra typer av förtroendekriser. Det kan exempelvis handla om förskingring, bedrägerier, mutor och korruption, intressekonflikter och informationsstölder. 2Secures visselblåsningstjänster kommer också att ingå som en del av affärsområdet.

  Den samlade kompetensen på 2Secure är helt unik i Sverige när det gäller utredningsverksamhet. Mitt uppdrag blir att ta vara på den kunskap som finns inom organisationen och komplettera den med min erfarenhet. Tillsammans kommer detta leda till Sveriges i särklass vassaste utredningsförmåga, säger David Carlsvi affärsområdeschef på 2Secure.

  David Carlsvi kompletterar 2Secures befintliga kompetens inom utredningar, med ett 20-tal medarbetare med erfarenhet av alla typer av utredningar från ekonomiska brott till grova våldsbrott från Polisen och Ekobrottsmyndigheten. David Carlsvi har över 15 års erfarenhet från PwC, varav de sista sju åren som ansvarig för PwCs Forensic Services i södra Sverige. Innan dess arbetade David med intern kontroll och styrningsrelaterade frågor inom Risk Management Solutions på PwC.

   

  För ytterligare information kontakta:

  David Carlsvi, affärsområdeschef, 070-747 40 66 eller på e-post: david.carlsvi@2secure.se