• en
 • sv
 • 2Secure rekryterar ny VD

   

  Jag är i egenskap av styrelseordförande glad att meddela att vi har utsett Johan Nykvist till ny VD för 2Secure AB.

  Johan har lång erfarenhet av säkerhet och riskhantering på operativ och strategisk nivå. Han kommer närmast från Saab AB där han har arbetat som koncernsäkerhetschef sedan 2013. Dessförinnan arbetade Johan som senior konsult på 2Secure, varav flera år som konsulterande koncernsäkerhetschef. Johan har en lång karriär som polis och reservofficer bakom sig och bland annat arbetar tolv år på Nationella insatsstyrkan. Utöver sin polis- och officersutbildning har Johan studerat juridik vid Stockholms Universitet samt genomgått Handelshögskolans International Executive Program.

  ”2Secure har utvecklats till ett mycket framgångsrikt konsultföretag inom säkerhet-, risk- och krishantering. Jag är mycket glad att få förtroende att utveckla 2Secure och vårt tjänsteutbud tillsammans med våra professionella medarbetare”, säger Johan Nyqvist, tillträdande VD 2Secure.

  Johan tillträder formellt den 26 augusti och Jeanette kommer att arbeta tillsammans med Johan under kommande vecka för att säkerställa en bra introduktion och överlämning.

  När Jeanette nu avslutar sitt uppdrag som VD, vill jag tacka henne för hennes insatser. Jeanette har varit central i vårt arbete med att skapa förutsättningar för en kraftsamling inom 2Secure med en ny organisation och i det arbete som har gjorts för att utveckla verksamheten.

  ”Jag är enormt stolt över den resa vi har gjort inom 2Secure och det arbete vi genomfört för att skapa förutsättningar för att hjälpa våra kunder med deras trygghet och säkerhet. Jag lämnar med varm hand över till Johan och ser mig själv som en fortsatt stolt ambassadör för 2Secure” säger Jeanette Lesslie.

  Vi önskar Jeanette varmt lycka till i framtiden och önskar Johan mycket välkommen till oss på 2Secure.

  Claes Ekström

  Styrelseordförande 2Secure AB