2Secure och Sistec ingår exklusivt samarbete för att stärka säkerheten i rekryteringsprocesser

31 maj, 2024

Den svenska arbetsmarknaden står inför stora utmaningar när det gäller att säkerställa att endast behöriga individer får anställning. Många arbetsgivare saknar tillräcklig kunskap och verktyg för att effektivt kontrollera ID-handlingar, vilket leder till risker som infiltration och lagbrott. För att möta dessa utmaningar har 2Secure ingått ett exklusivt samarbete med Sistec, vilket ger en tryggare och säkrare arbetsmiljö.

Samarbetet innebär att alla befintliga och potentiella kunder hos 2Secure nu kan addera ID-validering till sina bakgrundskontroller. Detta säkerställer en verifierad koppling mellan den individ som anställs och den genomförda bakgrundskontrollen, vilket minimerar risken för att individer med falska ID-handlingar anställs.

”Vi arbetar kontinuerligt med att säkra och trygga våra kunders rekryteringsprocesser och det är med stolthet vi i dag berättar om vårt exklusiva samarbete med Sistec,” säger Elisabeth Tallström, Affärsområdeschef, Human Risk Management, 2Secure.”

”Vi har under de senaste månaderna kunnat se i media, i mer eller mindre samtliga branscher, att det förekommer falska ID-handlingar och påföljden kan komma att få många tråkiga och allvarliga konsekvenser. Vi är därför mycket glada och stolta över vårt exklusiva avtal att som första privata säkerhetsföretag erbjuda våra kunder bakgrundskontroller med ID-validering.” – Elisabeth Tallström

Sistec identifierar snabba negativa förändringar inom arbetsmarknadens medvetenhet och kunskap om ID-handlingar. Många arbetsgivare saknar utbildning för att förhindra anställning av personer med falska eller obehöriga ID-handlingar, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser som stölder och lagbrott. Genom tjänsten Right to Work säkerställer Sistec äktheten hos ID-handlingar och arbetsdokument samt individens rätt att arbeta.

Sistec strävar efter att ständigt förbättra sina tjänster och metoder för att möta nya krav och utvecklingar inom falska ID-handlingar, med fokus på att endast rätt individer får anställning och tillgång till arbetsplatser. Detta är vårt absoluta huvudfokus.

För mer information, vänligen kontakta:

Elisabeth Tallström

Affärsområdeschef, Human Risk Management

+46 (0)720 85 47 91

Elisabeth.tallstrom@2secure.se

 

LÄS OM SAMARBETET

 

 

Bakgrundskontroller