• en
 • sv
 • 2Secure och Bonnier Academy i ny  satsning på resesäkerhet 

  Resesäkerhet eller Travel Risk Management (TRM) ett allt  viktigare ansvarsområde att tänka på för arbetsgivare som  vill leva upp till sin omsorgsplikt för personal som är på  resande fot.

   

  DUTY OF CARE – EN DEL AV FÖRETAGETS SÄKERHETSSTRATEGI

  Företag som inte tidigare verkat i riskländer har på senare tid erfarit utmaningarna som följer med att ha personal i länder som drabbas av allvarliga säkerhetsincidenter och viljan att skapa trygghet för affärsresenärer ökar. En arbetsgivares omsorgsplikt för sina anställda går under begreppet ​Duty of Care​ (DoC).

   

  Att känna till Duty of Care är nödvändigt för VD, HR- eller säkerhetsansvarig på ett företag. Framför allt om man är ett företag med personal som reser i tjänsten eller har en del av företaget etablerat i en annan del av världen, där risknivån är högre än här i Sverige. En organisations omsorgsplikt sträcker sig även till anställda och konsulter på affärsresor, event och utlandsstationerade uppdrag, som i allmänhet löper större risk än anställda som arbetar i en känd miljö.

   

  En stor del av arbetet med att skapa trygghet handlar om bra förberedelser. Dels genom att identifiera vilka hot och brister som finns men också genom att ge adekvat utbildning och utrustning för att förebygga olyckor och om de inträffar, agera på ett korrekt sätt.

   

  DET FÖRÄNDRADE SÄKERHETSLÄGET

  Johan NykvistDet är inte enbart laglösa eller krigshärjade länder som kan vara osäkra att resa till. ”Under de senaste åren har vi noterat en kraftigt ökad medvetenhet bland våra kunder när det gäller resesäkerhet och vilket ansvar man som arbetsgivare har för sina anställda när de befinner sig på tjänsteresa. Anledningen är bland annat den förändrade riskkontexten där länder som tidigare ansetts som säkra numera drabbas av terrordåd och andra typer av risker” säger Johan Nykvist, VD på 2Secure.

   

  Andra risker som kan påverka resenärer är exempelvis naturkatastrofer, extremväder, politiska oroligheter, pandemier, grov kriminalitet, trafikolyckor men naturligtvis och vanligast är rena sjukdomsfall. 2Secure erbjuder ett system som innebär full kontroll över var den anställde befinner sig och incidentstöd om han eller hon befinner sig i fara.

   

  Anders JonassonBonnier Academy har även fått allt fler förfrågningar om digitala utbildningar inom just det området. ”Bonnier Academy gör den här satsningen i samarbete med 2Secure, en samarbetspartner vi valt med omsorg för att vi ser att de står för ett högkvalitativt kunnande som vi vill vara med och sprida”, säger Anders Jonasson, förlagschef Bonnier Academy.

   

  Utbildningen baseras på handboken Resemedicin & Säkerhet, författad av Rickard Ånell, specialistläkare och Jens Berglund, personalsäkerhetschef, utgiven av Gothia fortbildning. Jens och Rickard som arbetar på Saab, har även varit med i utveckling och produktion av denna e-learning. Saab är ett av de bolag som kommit längst i att erbjuda omfattande program om resesäkerhet för sina anställda.

   

  Intresset för digital utbildning har ökat kraftigt de senaste åren för att webbaserat lärande är ett effektivt sätt att väcka förståelse för frågor inom ett visst ämne och ändra beteenden. De digitala utbildningarna finns tillgängliga där varje användare som bäst behöver dem, säger Anders Jonasson.

   

  Han förklarar att vi i Sverige fortfarande ligger långt efter många andra länder men att det nu är det många myndigheter, företag, och andra organisationer som satsar brett på e-learning. ”Vi är oerhört stolta över att kunna erbjuda utbildningar som gör skillnad, som skapar ett stort samhällsengagemang. Det är en förmån att få jobba med så här angelägna ämnen, som gör så stor påverkan för så många människor. Där har Bonnier Academy och 2Secure verkligen kunnat mötas i en gemensam vision”, säger Anders Jonasson.

   

  Detta är den tredje digitala utbildningen som producerats av Bonnier Academy i samarbete med 2Secure. De två tidigare handlar om hot och våld samt om pågående dödligt våld (PDV).

   

  Ytterligare information

  Marcus Oscarsson 2Secure

  marcus.oscarsson@2secure.se​ alt ​ +46 (0) 70 293 18 67

  Anders Jonasson, Förlagschef Bonnier Academy 

  anders.jonasson@bonnieracademy.se​ alt ​ +46 (0)701 44 34 20