Kontrollerar risk Skapar trygghet

I partnerskap med företag, myndigheter och privatpersoner arbetar vi för att kontrollera risk och därigenom skapa en säker, trygg, livskraftig och utvecklande miljö för människor, information, tillgångar och idéer.

Risktrender

2023

Våra analytiker har identifierat fyra globala risktrender som kommer att prägla 2023.

Visselblåsning

Lagkrav

Koll på visselblåsarlagen?
Vårt visselblåsarsystem hjälper ditt företag att uppfylla nya lagen.

Brottsutveckling

Rapport

Ta del av vår senaste rapport om utvecklingen av brott mot privatpersoner i Sverige.

Efterfrågade tjänster och utbildningar

Ikon Bakgrundskontroll - Screening

Personalsäkerhet

BAKGRUNDSKONTROLLER
Ikon Följa upp - Omvärldsanalys - GRC

Informationssäkerhet

STRATEGISK INFORMATIONSSÄKERHETSANALYS
Ikon Utredning

Utredning och Digital forensik

UTREDNINGAR
Ikon Incidenthantering

Personalsäkerhet

INCIDENTHANTERING
Ikon Fysisk & digital utbildning

Fysisk och digital utbildning

PÅGÅENDE DÖDLIGT VÅLD
Ikon Fysisk & digital utbildning

Fysisk och digital utbildning

HOT OCH VÅLD
Ikon Fysisk & digital utbildning

Fysisk och digital utbildning

AKUTSJUKVÅRD
Ikon Fysisk & digital utbildning

Fysisk och digital utbildning

PERSONSÄKERHET FÖR FÖRTROENDEVALDA

Strategiskt säkerhetsarbete

Våra experter hjälper företag att sänka sin riskexponering, utveckla och implementera en väl fungerande styrning och ett strukturerat säkerhetsarbete. 

Så här arbetar 2secure

Ikon Ccritical asset Fokus Identifiera

Identifiera

Genom analyser identifierar vi risker och hot för att kunna vidta rätt åtgärder.

Ikon Förebygga

Förebygga

Vi förebygger riskutfall genom att åtgärda sårbarheter och bygga motståndskraft.

Ikon Efterleva

Efterleva

Vi följer upp och kontrollerar att säkerhetsåtgärder fungerar och att de ger avsedd effekt.

Ikon Agera

Agera

Vi stöttar våra kunder vid säkerhetsincidenter. Dygnet runt och året om – i hela världen.