Kontrollerar risk.Skapar trygghet.

I partnerskap med företag, myndigheter och privatpersoner arbetar vi för att kontrollera risk och därigenom skapa en säker, trygg, livskraftig och utvecklande miljö för människor, information, tillgångar och idéer. Välkommen till säkerhet för företag. 

2021

Utsiktsrapport

Vad händer i vår omvärld? Vi har sammanställt en utsiktsrapport för 2021 där du kan läsa mer om risker och hot.

EU

Direktiv

Ny lag för visselblåsning enligt de nya EU-direktiven från och med hösten 2021. Var förberedd redan nu!

KINA

Rapport

Läs vår färska rapport om hur Kina påverkar västvärlden. Här hittar du  många intressanta insikter. 

Efterfrågade tjänster och utbildningar

Ikon Bakgrundskontroll - Screening

Personalsäkerhet

BAKGRUNDSKONTROLLER
Ikon Penetrationstester

IT- och informationssäkerhet

PENETRATIONSTESTER
Ikon Utredning

Utredning och forensik

UTREDNINGAR
Ikon Incidenthantering

Incident och krisledning

INCIDENTHANTERING
Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Fysisk utbildning

PÅGÅENDE DÖDLIGT VÅLD
Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Fysisk utbildning

SÄKERHETSKULTUR, HOT OCH VÅLDSUTBILDNING
Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Fysisk utbildning

AKUTSJUKVÅRD FAMILJ
Ikon Utbildning - Kompetens - Fysiska utbildningar

Fysisk utbildning

SÄKER PÅ NÄTET

STRATEGISKT SÄKERHETSARBETE

Våra experter hjälper företag att sänka sin riskexponering, utveckla och implementera en väl fungerande styrning och ett strukturerat säkerhetsarbete. 

Så här arbetar 2secure

Ikon Ccritical asset Fokus Identifiera

Identifiera

Genom analyser identifierar vi risker och hot för att kunna vidta rätt åtgärder.

Ikon Förebygga

Förebygga

Vi förebygger riskutfall genom att åtgärda sårbarheter och bygga motståndskraft.

Ikon Efterleva

Efterleva

Vi följer upp och kontrollerar att säkerhetsåtgärder fungerar och att de ger avsedd effekt.

Ikon Agera

Agera

Vi stöttar våra kunder vid säkerhetsincidenter. Dygnet runt och året om – i hela världen.