Kontrollerar risk.
Skapar trygghet.

Säkerhetsföretag som i partnerskap med företag, myndigheter och privatpersoner arbetar vi för att kontrollera risk och därigenom skapa en säker, trygg, livskraftig och utvecklande miljö för människor, information, tillgångar och idéer.

  • NVårt mål är att vara en långsiktig partner som förstår din situation.
  • NVi ger dig en helhetslösning av strategisk säkerhetsrådgivning och kvalificerade säkerhetstjänster.
  • NMinska riskexponeringen, stärk motståndskraften och skapa bestående värden.

Efterfrågade tjänster

2Secure erbjuder bakgrundskontroller för företag och privatpersoner

Bakgrundskontroller

Läs mer om olika nivåer beroende på vilken position som ska tillsättas? 

Skydda verksamheten med visselblåsarsystem som lever upp till lagkraven

Visselblåsarsystem

Söker du ett system som lever upp till lagkraven? Vårt tjänst möjliggör total anonymitet och inkluderar rådgivning i varje ärende.

2Secure erbjuder strategisk rådgivning inom säkerhet på ledningsnivå

Strategisk rådgivning

Söker du strategisk rådgivning för att navigera genom komplexa affärsmiljöer och stärka verksamhetens motståndskraft?

2Secure erbjuder utredningar för företag och privatpersoner

Utredningar

När du behöver diskret och förtroendefullt genomföra utredningar och digital forensik.

2Secure erbjuder incidenthantering

Incidenthantering

Vi hjälper företag och organisationer med incidenthantering, till exempel vid förskingring, utpressning eller mutbrott.

2Secure erbjuder incidenthantering

Samhällsskydd och beredskap

Vi hjälper kommuner, organisationer och företag att utveckla planer och utbilda anställda i kris och totalförsvarsplanering.

Behöver du en interim säkerhetskonsult på del eller heltid?

Interim säkerhetskonsulter

Behöver du en interim säkerhetskonsult på del eller heltid? Vi bemannar en erfaren säkerhetskonsult i din verksamhet efter dina behov.

Nyheter

Duty of Care som strategi och konkurrensfördel

Duty of Care som strategi och konkurrensfördel

I mars 2023 påbörjade ett växande konsultföretag ett projekt i ett land med medelhög risknivå. HEAT-utbildningen bidrog till att företaget positionerade sig högt bland både kunder och medarbetare när det gäller säkerhet.

NIS2 och CER – vägen till ökad motståndskraft

NIS2 och CER – vägen till ökad motståndskraft

I januari 2025 väntas en ny cybersäkerhetslag träda kraft i Sverige. vad innebär det för svenska verksamheter och hur kommer det att påverka säkerheten i nätverks- och informationssystem?

Efterfrågade utbildningar

Gå en utbildning i att hantera dödligt våld

Pågående dödligt våld

Vi erbjuder utbildningar i syfte att öka kunskap och förmåga att hantera situationer som involverar pågående dödligt våld.

Utbildning för dig som ska resa utomlands och jobba i områden eller länder med låg, mellan eller hög risk

HEAT-Utbildning

Omfattande utbildning för dig som ska resa utomlands och jobba i områden eller länder med låg, mellan eller hög risk.

Lär dig mer om att hantera hot och våld på arbetsplatsen

Hot och våld

Genom rätt utbildning får dina medarbetare en större känsla av trygghet och kan hantera situationer med hot och våld på ett bättre sätt.

2Secure erbjuder utbildning - Säkerhetsskyddschef

Säkerhetsskyddschef

Vi erbjuder en specialframtagen säkerhetsskyddsutbildning under tre dagar, för dig som arbetar som säkerhetsskyddschef inom kommun, myndighet eller privat verksamhet.

Lär dig mer om att hantera en akut händelse med akutsjukvård

Akutsjukvård

Akutsjukvårdsutbildningen ger dig verktyg, kunskap och förutsättningar för ett tryggt och lyckat omhändertagande.

Lär dig mer om hur du som förtroendevald kan skydda dig mot hot och hat

Personsäkerhet för förtroendevalda

Vi har tagit fram två specialsydda utbildningar för förtroendevalda och tjänstemän

Jobb och karriär

Vill du vara med oss i vår strävan efter att skapa ett tryggare samhälle? Vi kontrollerar risk för företag, myndigheter och privatpersoner och därigenom bidrar till en säker, trygg, livskraftig och utvecklande miljö för människor, information, tillgångar och idéer.