• en
 • sv
 • da
 • Executive Security

  2Secure grundades 2006 för att möta det ökade behovet av personsäkerhet i Sverige. Sedan dess har vi utvecklat olika trygghetslösningar och byggt en ledande kompetens inom Executive Security.

  Vi arbetar förebyggande och förberedande med att minska risk och bygga trygghet. Det innebär att vi genom utbildning och skyddsåtgärder stöder kunden i att förebygga brott. Om något trots detta händer står vi alltid till kundens förfogande, dygnet runt.

  Säkerhet är en färskvara och måste finnas med som en del av ett beteende. Om inga incidenter äger rum är följden ofta att attityden kring säkerhetsfrågor blir mer avspänd och att riskerna därmed ökar.

  Vi stöttar såväl företag, organisationer som privatpersoner med kvalificerat incidentstöd, rådgivning samt kontakter med rättsvårdande myndigheter såsom Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten.

  2Secure är en av landets ledande aktörer i att bedriva kvalificerade utredningar vid misstanke om oegentligheter som t.ex. hot, bedrägerier, stöld, utpressning, mutor och korruption.

  Skyddsspaning

  Vi erbjuder skyddsspaning till våra kunder i syfte att upptäcka om det exempelvis pågår en kartläggning av en
  person, familj eller ett företag i syfte att planera ett angrepp.

  Skyddsspaning

  Vi erbjuder skyddsspaning till våra kunder i syfte att upptäcka om det exempelvis pågår en kartläggning av en person, familj eller ett företag i syfte att planera ett angrepp.

  Vår personal anpassar arbetsmetod utifrån uppdragets karaktär.

  Skyddsspaningen kan både vara ett komplement eller i vissa fall helt ersätta traditionell bevakning med väktare. I skyddsspaningen arbetar man aktivt med att fysiskt inhämta information som sedan analyseras och bedöms.

  Genom omfattande skyddsspaningsuppdrag har 2Secure utvecklat skyddsspaningskonceptet för att möta dagens säkerhetshot.

  Eventsäkerhet

  Evenemang är komplexa verksamheter som kräver kunskap och god planering.

  Eventsäkerhet

  Evenemang är ofta komplexa och kräver såväl kunskap som god planering. Det är viktigt att planeringen för säkerhet, hälsa och trygghet är en del av den totala planeringen redan från start.

  2Secure kan hjälpa er med allt från koordinering till specifika tjänster. Beroende på vilken typ och storlek eventet har kan det omfatta:

  • Samverkan mellan polisen, räddningstjänst, arrangören och arenan
  • Säkerställa den fysiska avgränsningen med olika ansvarsområden
  • Samverka med myndigheterna för eventuell tillståndssökning
  • Koordinering av säkerheten gentemot projektledare för arenan, eventbyrå, arrangör, restaurang, artist med flera
  • Evakueringsplanering med utrymningsvägar och publikflöden
  • Säkerhet för artister, idrottsmän, celebriteter och publik
  • Tillhandahållande av kvalificerade sjukvårdsresurser legitimerade sjuksköterskor och läkare samt egna ambulanser
  • Väktare, ordningsvakter och personskyddsväktare samt skyddsspaning.

  Personal Security

  Säkerhet och trygghet för familjen är något av det allra viktigaste för de flesta människor.

  Personal Security

  Privatpersoner och familjer

  Säkerhet och trygghet för familjen är något av det allra viktigaste för de flesta människor. Ofta blir det påtagligt först när någon i familjen eller i den närmaste omgivningen drabbas.

  Den viktigaste faktorn för att inte råka illa ut är den egna medvetenheten och attityden till säkerhetsfrågor. En VD som företräder ett företag i både goda och dåliga tider bör få hjälp med att vidta förebyggande säkerhetsåtgärder både för sig själv och för sin familj.

  Människor som råkar ut för brott av allvarlig karaktär behöver oftast stöd. Bland de värsta som kan hända är att bli hotad eller få någon efter sig som blir besatt och inte vill ”släppa taget”. Hot och utpressning blir allt vanligare och metoderna förfinas ständigt av de som utför brotten. Systematisk förföljelse, eller så kallad stalkning, är ett annat brott som har blivit allt mer uppmärksammat under de senaste åren och drabbar inte minst kända personer.

  Dagens samhälle ställer även långtgående krav på kunskap i hur man skyddar sig i IT-miljön. De kriminella är mycket aktiva och hittar ständigt nya metoder för sina bedrägerier och hur man använder stulna identiteter för att komma över pengar.

  Personskydd

  Vi erbjuder kvalificerat personskydd med fokus på att skapa en säker och trygg vardag för våra skyddspersoner.

  Personskydd

  2Secure har auktorisation* från länsstyrelsen att bedriva personskyddsverksamhet. Detta är ett krav och kan ses som en garant för kvalitén.

  Av olika skäl kan man tillfälligt eller över tid behöva stöd med att förstärka skyddet kring sig själv och sin familj.

  Vi har erfarenhet av att arbeta med såväl privatpersoner som företag, där våra ledord är vägledande pålitlig, kompetent och handlingskraftig.

  Innan vi påbörjar ett uppdrag gör vi en hotbildsbedömning, för att kunna anpassa skyddet till situation och behov. Därefter gör vi en löpande bedömning som stäms av med kunden.

  Vår personal har lång erfarenhet av säkerhetsbranschen och personskyddsarbete och arbetar med stor flexibilitet för att ge bästa service.

  *Detta genom 2Secures dotterbolag 2Secure Protection AB