• en
 • sv
 • da
 • Rejsesikkerhed

  Mange virksomheder har længe været opmærksomme på deres pligt, til at tage sig af deres medarbejderes sikkerhed og sundhed i forbindelse med tjenesterejser. Denne bevidsthed har dog typisk fokuseret på de såkaldte EHS-risici , de traditionelle arbejdsmiljø spørgsmål, med fokus på arbejdsulykker.

  For en virksomhed eller organisation med fokus på Duty of Care, og som forstår vigtighed af at sikre de medarbejdere der bliver sendt ud på nye markeder, og derfor til nye lande og områder, bør fokus derfor også være på en række øvrige risici som f.eks:

  • Politisk og social uro
  • Kriminalitet
  • Sundhed og sygdom
  • Klima og vejrliget
  • Terrorisme
  • Kommunikation
  • Infrastruktur
  • Transport
  • Kultur og adfærd

  2Secure har stor erfaring i at levere special rådgivning indenfor rejsesikkerhed. Vores konsulenter har mange års erfaring i rejser i risi-koområder, og i at udvikle og levere skræddersyede løsninger inden for rejsesikkerhed, planlægning og i udarbejdelse af lande risikoanalyser.

  Den unikke 2Travel App og den tilhørende Management Platform, er et værktøj der bistår både virksomheden og den enkelte medar-bejder i at skabe et overblik, i at forberede rejsen, at sikre rettidig varsling og som kontakt værktøj mellem medarbejder og virksom-hed ved en pludselig opstået kritisk hændelse.