• en
 • sv
 • da
 • Information & Cyber Security

  Kompleksiteten indenfor IT- og informationshåndtering er øget markant gennem det seneste årti. Virksomheder og organisationer er afhængige af en stadigt voksende infrastruktur, der består af netværk, servere, applikationer og systemer, som understøtter forretningskritiske processer. IT-infrastrukturen udsættes dagligt for avancerede og systematiske angreb.

  Beskyttelse af forretningskritiske informationer og IT-systemer mod dagens IT-relaterede trusler er en stor udfordring, der kræver specialistkompetence og erfaring.

   

  RISIKOSTYRING INDEN FOR IT- OG INFORMATIONSSIKKERHED

  2Secure deltager i hele processen, lige fra identifikation af aktuelle trusler, levere et øjebliksbillede af sårbarheder og sikkerhedsrisici, til håndtering og adressering af allerede identificerede sikkerhedsrisici og sikkerhedshuller.

  Vores brede ekspertise og store erfaring på området gør det muligt for os at støtte vores kunder i alle aspekter af dette arbejde. Håndtering af sikkerhedsmæssige udfordringer i komplekse IT-miljøer er en del af vores hverdag.

   

  Efterforskning

  Efterforskning

  Vi søger efter offentliggjorte onlinetrusler mod virksomheder, deres aktiver, ejendom, personale og IT-miljø.

  Vi lever i en global verden, hvor virksomhederne opererer på et globalt marked. Historiske hændelser viser vigtigheden af at arbejde systematisk og proaktivt med de operationelle risici, som virksomheder udsættes for. Desuden kan der være trusler under opsejling, som kan have en negativ indvirkning på virksomhedens brand, omdømme og goodwill. Det er vigtigt at opdage disse trusler og vurdere dem for tidligt at kunne håndtere risikoen og mindske negative effekter. Sådanne risici kan være beskrivelser i medierne, påstande om forbrydelser eller uetisk adfærd. Det kan handle om bæredygtighed, for eksempel miljø, korruption eller udnyttelse af arbejdskraft, men også forstyrrelser internt i organisationen eller i virksomhedens IT-miljø.

  2Secure foretager løbende overvågning af information, der offentliggøres på internettet, sociale medier, redaktionelt indhold og information på Dark Net. Vi søger inden for de områder, der defineres i samarbejde med vores kunder.

  Den indsamlede information klassificeres og vurderes ud fra et trussels- og risikoperspektiv. Eksempler på aktiviteter i tjenesteydelsen kan være observation af:

  • Trusler mod nøglepersoner
  • Trusler mod organisationer
  • Planlagt sabotage af ejendom
  • Ondsindet kode, der udnytter sikkerhedshuller i IT-systemer og -applikationer
  • Stjålne kreditkortoplysninger
  • Login-oplysninger til hakkede IT-systemer og e-mailkonti

  I tilfælde af konkrete hændelser underrettes kunden omgående. I tilfælde, hvor risikoen vurderes som information, foretages der rapportering efter aftale.

  2Secure samarbejde med den engelske virksomhed Intelliagg (intelliagg.com) om levering af efterforskning. Intelliagg har en søgemaskine, der identificerer og klassificerer publicerede online-trusler. 2Secures og Intelliaggs analytikere har kompetencer og erfaring fra Polisen/Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, informationssikkerhed, cybersikkerhed, personbeskyttelse og medicinsk ekspertise.