• en
 • sv
 • da
 • Executive Security

  2Secure blev grundlagt i 2006 for at opfylde det øgede behov for personlig sikkerhed i Sverige. Siden da har vi udviklet en række sikkerhedsløsninger og har førende kompetence inden for Executive Security.

  Vi arbejder med at minimere risikoen og styrke sikkerheden ved at forebygge og forberede. Det vil sige, at vi støtter kunden i at forhindre forbrydelser, gennem uddannelse og beskyttelsesforanstaltninger. Hvis noget alligevel skulle ske, står vi til rådighed for kunden døgnet rundt.

  Sikkerhed må ikke tages for givet, og sikkerhedsbevidsthed- og forståelse er derfor et fokus område vi dyrker sammen med vores samarbejdspartnere. I perioder, hvor der ikke indtræffer hændelser, bliver holdningen til sikkerhedsspørgsmål ofte mere afslappet, og dermed øges risikoen.

  Vi støtter både virksomheder, organisationer og privatpersoner med kvalificeret hændelsesstøtte, rådgivning, uddannelse og myndighedskontakt.

  2Secure er Sveriges førende aktør i gennemførelse af kvalificerede undersøgelser ved mistanke om uregelmæssigheder såsom trusler, bedrageri, tyveri, afpresning, bestikkelse og korruption. 2Secure åbnede afdeling i Danmark i 2015!

  Personbeskyttelse

  Personbeskyttelse

  Vi tilbyder kvalificeret personbeskyttelse med fokus på at skabe en tryg og sikker hverdag for vores beskyttede personer.
  Personalet har lang erfaring inden for personbeskyttelse og handler med fleksibilitet og lav profil. Vores personale inden for personbeskyttelse har baggrunde inden for relevante afdelinger i politiet eller tilsvarende og har erfaring med at foretage trussels- og risikovurderinger. Desuden er de uddannet i blandt andet bilkørsel, konflikthåndtering, selvforsvar selvbeskyttelse for tredjepart og brandbeskyttelse. 2Secure uddanner og certificerer sit personale i henhold til NAEMT – LEFR TCC (National Association of Emergency Medical Technicians – Law Enforcement First Response Tactical Casualty Care).
  Vi arbejder aktivt i det forebyggende arbejde med gennemprøvede metoder til overvågning og vurdering. Som støtte i det forebyggende sikkerhedsarbejde er der adgang til 2Secures samlede kompetence.