• en
 • sv
 • da
 • Baggrundstjek

  Vi har kompetencer inden for undersøgelser og analyser. For at sikre et korrekt beslutningsgrundlag hjælper vi virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder med at attestere og verificere information i form af CV, tilbud, opkøbsprospekt, attester med mere.

  Baggrundstjek er en væsentlig faktor til at skabe tryghed og mindske risikoen. Baggrundstjek er ofte knyttet til rekrutteringsprocesser, men er lige så vigtigt ved udvælgelse af underleverandører, konsulenter, forskellige samarbejdspartnere eller opkøb af virksomheder.

  Baggrundstjek er på mange måder et misforstået begreb; mange mener, at det kun handler om registerudtræk eller et hurtigt CV-tjek. For os handler et baggrundstjek om at levere information, der hjælper med at minimere risikoen og risikovurdere en rekruttering eller et samarbejde. Det betyder, at der ikke er to opgaver, der er ens, og at anbefalingerne kan være forskellige. En kandidat kan være uegnet til én stilling, men egne sig godt til en anden. Det er derfor vigtigt at vurdere risikoen, før et samarbejde indledes, eller en rekrutteringsproces er fuldført. Herefter kan man vurdere, hvilke oplysninger der skal indsamles eller verificeres. Man kan også vurdere, hvordan der skal ageres på forskellige former for information.

  Det svenske kriminalpræventive råd, Brottsförebyggande Rådet, skriver i et høringssvar til regeringen, at “der er risiko for, at arbejdsgiverne har blind tiltro til nytteværdien af registerkontrol i forbindelse med rekruttering af arbejdstagere. Registerkontrollen indfanger kun den kriminalitet, som samfundet har kendskab til. Meget kommer ikke ind i registrene, og især er hullerne store omkring økonomisk kriminalitet, fordi denne kriminalitet er svær at opdage, da den ofte finder sted inden for rammerne af virksomheder og andre juridiske strukturer. Registerkontrol kan også skabe en falsk tryghed, så man ikke i tilstrækkelig grad udnytter andre måder til at vurdere om en person er egnet til ansættelse.”

  I forbindelse med rekruttering kan man sammenligne et baggrundstjek med den tilstandsrapport, en uafhængig part udarbejder i forbindelse med dit livs største investering – et huskøb. Rekrutteringspartneren er som ejendomsmægleren, der finder en køber til sælgeren og viser fordelene ved kandidaterne. Vi er en uafhængig aktør: Vi ser på, hvilke sikkerhedsrisici der findes, og hvor alvorlige de er, og vi giver anbefalinger baseret på dette – akkurat som i tilstandsrapporten ved et huskøb. Vi leverer en second opinion baseret på vores risikovurdering.